Lilithin tarinat e-kirjakauppa, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lilithin tarinat e-kirjakaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Lilithin tarinat (y-tunnus 3168190-2)
Paavo Cajanderin katu 3-5 b 10
13200 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katja Saarela
Lilithin tarinat
Paavo Cajanderin katu 3-5 B 10
13200 Hämeenlinna
Sähköposti: lilithorlov@gmail.com
Puhelin 044 982 5289

3. Rekisterin nimi

Lilithin tarinat e-kirjakaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi (vain kaupasta ostaneille käyttäjille)
    • Kaupan käyttäjätunnus
    • Sähköpostiosoite
    • Tilaustiedot ja ostohistoria
  • Tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tilausten teon ja käyttäjäasetusten käytön yhteydessä rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Lilithin tarinat e-kirjakaupan käyttäjärekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen lilithorlov@gmail.com.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

Lilithin tarinat e-kirjakaupan käyttäjärekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen lilithorlov@gmail.com.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeiden käyttö

Käytämme palvelussa evästeitä (cookies) sivuston toimivuuden mahdollistamiseksi sekä palvelun kehittämiseen ja tilastointiin. Hyödynnämme sivustolla sekä palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä että valinnaisia kolmannen osapuolen evästeitä.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden käytöstä. Suostumus evästeiden käyttöön kysytään palvelun ensimmäisellä käyttökerralla. Valinta tallentuu kuukauden ajaksi, jonka jälkeen tietoa kysytään uudelleen. Kieltämällä evästeiden käytön, palvelun käyttö saattaa estyä.